Diana Dufková foto

Volná tvorba

Zachycena subjektivní realita.