Diana Dufková foto

Obchodní podmínky

Klient souhlasem o provedení zakázky souhlasí s následujícími podmínkami. Ty se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Mgr. Diana Dufková, se sídlem Hostinné, Nádražní 346, PSČ 543 71, IČ: 06455247, tel. 607850082. K uzavření smlouvy dojde na základě závazné objednávky klienta u fotografa. Smlouva může být uzavřena i formální písemnou formou, kdy tyto podmínky doplňuje, nebo kdy ustanovení takové smlouvy, pokud upravují konkrétní podmínky odlišně od těchto podmínek, mají před nimi přednost. 

Co fotografuji:
Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických či grafických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod. Obvykle se jedná o portréty jednotlivce, fotografie páru, fotografie rodiny, svatby, jiné události a akce, případně další, na čemž se dohodneme.

Možnosti objednání:
Klient se může objednat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách, skrze email, zprávy na Facebooku a Instagramu, nebo telefon.
Objednáním souhlasíte s obchodními podmínkami, ceníkem a vizuálním stylem fotografa.
Termín je platný až po vzájemné dohodě a od tohoto okamžiku je závazný. Změna termínu je možná v odůvodněných případech ze strany klienta i fotografa. 

Další postup vyhotovení zakázky:
Doba dodání zakázky je max. 4 týdny, a to od uhrazení zakázky klientem.
Předání probíhá primárně, a pokud se strany nedohodnou jinak, prostřednictvím internetového úložiště nebo soukromé webové galerie. V případě portrétního fotografování zasílám klientovi do 5 dnů od fotografování náhledy, ze kterých vybírá snímky k další úpravě. V případě svatby zasílám klientovi do 5 dnů od konání svatby ukázkové, již zpracované, fotografie. S náhledy či ukázkovými fotografiemi zasílám klientovi fakturu.

Specifikace produktu:
Výsledný produkt závisí na typu fotografování. 
Primárně, a pokud se strany nedohodnou jinak, jsou fotografie dodány v digitální podobě. 
Výsledné fotografie portrétního fotografování (vámi vybrané) prošly editací, jež zahrnuje potřebné úpravy jako je úprava jasu, kontrastu, barev či ostrosti a základní retuše. 
Výsledné fotografie svatebního fotografování prošly editací, jež zahrnuje potřebné úpravy jako je úprava jasu, kontrastu, barev či ostrosti. Fotografem vybraný počet fotografií je podroben rozsáhlejším úpravám obsahující retuše. 
Úpravy zajišťující fotografie odlišné od reality, např. zeštíhlení, rovnání nosu, odstranění tetování, nekvalitní make-up, zničený účes apod., se nepovažují za obvyklou retuš a nejsou součástí úprav fotografií v rámci běžně uváděné ceny fotografování.
Atmosféra fotografií koresponduje se situací v době fotografování (počasí, prostředí, vaše nálada).
Neupravený materiál neposkytuji.

Cena a způsob platby:
Cena je stanovena aktuálním ceníkem v době dohody spolupráce. Ceník je k vidění na webu www.dianadufkova.cz. Klient cenu uhradí převodem na účet. Podklady k platbě zasílám společně s náhledy fotografií, které jsou určeny k výběru klientem, nebo společně s ukázkovými fotografiemi. Po uhrazení klient obdrží hotovou zakázku.
Cena stanovena ceníkem může být navýšena v souvislosti s místem konání a může zahrnovat i ubytování, pokud si ho situace žádá. 

Práva a povinnosti klienta:
Klient může zrušit termín fotografování, ale pouze v odůvodněném případě a s dostatečným předstihem. Takto je poté možnost domluvit termín náhradní. 
Nedorazí-li klient v předem sjednaném termínu, náhradní termín nedostane a uhradí fotografovy výdaje s tímto neuskutečněným fotografováním spojené.
Dorazí-li klient se zpožděním s absencí omluvy, časový harmonogram nebude prodloužen.
Klient sdělí fotografovi své případné představy o fotografiích a přání před konáním fotografování a současně je nakloněn názorům fotografa a diskuzi nad těmito požadavky a zvážení jejich možností.
Klient souhlasí s uchováváním díla u fotografa až do svého písemného odvolání.

Práva a povinnosti fotografa:
Fotograf se zavazuje ke zhotovení zakázky v adekvátní kvalitě a v dané časové lhůtě. 
V případě nenadálé události (nemoc či jiné) může fotograf po avizování důvodu prodloužit dodací dobu fotografií.
V případě onemocnění fotografa v době uskutečnění termínu fotografování fotograf tuto skutečnost oznámí klientovi s předstihem. V případě svatby fotograf po domluvě s klientem doporučí jím vybrané a vhodné fotografy. V případě odložitelného fotografování se s klientem domluví na náhradním termínu.
Fotograf nezhotovuje zakázku na základě klientových konkrétních předloh jiných fotografů.
Fotograf má právo zakázku odmítnout z důvodu časového presu. 
Fotograf má právo odstoupit od smlouvy v průběhu jejího plnění v případě nezájmu klienta (nedostupnost, zrušení či ukončení komunikace), který trvá déle než 10 dní. 

Reklamace:
Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 15 dnů ode dne zaslání díla fotografem. 
Fotograf nenese zodpovědnost za klientův vlastní vzhled a ten tedy není důvodem reklamace, stejně jako nevhodně odvedená práce vizážisty, kadeřníka nebo stylisty.
Fotograf nenese zodpovědnost za podobu vytištěných fotografií, pokud si tuto podobu zařizoval klient. 
Klient před fotografováním vyjádří své představy a přání, pokud je má. Jejich nesdělení fotografovi a následně výsledný produkt odlišný od představ klienta není důvodem k reklamaci. 
Specifické projevy použité technologie (např. odlesky v očích, hloubka ostrosti) taktéž nejsou důvodem k reklamaci. 

Licence:
Klient nabývá vlastnických práv k výslednému produktu pro soukromé účely. Klient nenabývá autorských práv.
Klient je oprávněn fotografie užít online/offline způsobem bez množstevního, časového nebo územního omezení, klient není oprávněn fotografie dále upravovat, není oprávněn fotografie využívat ke komerčním účelům (pokud není předem dohodnuto jinak) a není oprávněn používat náhledy fotografií jinak než k výběru fotografií k úpravě. 
Fotograf je oprávněn fotografie užít za účelem vlastní propagace.
Fotograf je oprávněn poskytnout část díla zainteresovaným subjektům, pokud ty se dožadují.
Klient je oprávněn poskytnout přístup k fotografiím subjektům zainteresovaným, např. hostitelům, floristkám, vizážistkám apod., a to pouze s předchozím souhlasem fotografa.

Obchodní podmínky nakupování v e-shopu.