V nitru

Naděje  Hope

Tajemství The Secret

Otevřenost Openness

V pasti Be Trapped

Splynutí Blending

Víra Trust

Pocit Feeling

Uvězněnost svobodou Imprisoned By Freedom

Stopy Marks

Snění Dreaming

Konečně teplo Touched By The Warmth

Odcházení Deserting

Chycena Caught

Moc Power
Přetíženost Strained

K cíli To The Aim

V oblacích In The Sky